search icon

ALLE INFORMATIE OP DE PLEK WAAR U DIE NODIG HEEFT.

Reporting & Dashboards

Liantech ERP heeft een krachtige ingebouwde rapporten & dashboard tool, waarmee u uw data kan visualiseren in tabellen en grafieken.

Het Liantech ERP pakket wordt standaard met een geïntegreerde BI module geleverd zonder extra kosten. Via deze BI module kunnen OLAP Cubes gegenereerd worden die gehost kunnen worden op een Microsoft SQL Server Analysis Server of, indien u niet in het bezit bent van een SSAS server, opgeslagen kunnen worden als Local Cube . Deze Cubes kunnen op vaste tijdstippend ververst worden zodat iedereen altijd over de laatste data kan beschikken.

Liantech Report Editor

Met de geïntegreerde Rapporten Editor kunt U op basis van deze Cubes rapporten (laten) bouwen en deze rapporten kunnen vervolgens aan de verschillende applicaties gekoppeld worden.

De rapporten editor heeft een opmaak gelijkend aan de draaitabellen binnen het Microsoft Excel programma en bied vele mogelijkheden om snel en eenvoudig tabel en grafiek rapporten in elkaar te zetten.

De Report Editor kan uw data tonen in tabel vorm en/of grafiek vorm. Wat betreft de grafieken heeft u keuze uit meerdere vormen van kolom, staaf, lijn en cirkel grafieken.

BiEditor.png

rapport editor

bar chart of sales value with 2 categories

Staafdiagram

Donut.png

Donutdiagram

TAble.png

Tabellen

Dashboards

De rapporten die met de Liantech rapport editor zijn gemaakt kunnen met elkaar gecombineerd worden tot Dashboards. U kunt een oneindig aantal dashboards definiëren en deze koppelen aan de verschillende applicaties.

Door veel gebruikte rapporten te combineren tot een dashboard kunt u alle belangrijke informatie over specifieke onderwerpen in één oogopslag zien.

Door rapporten te gebruiken die gekoppeld zijn aan de geselecteerde data kunt U ook data specifieke dashboards maken. Bijvoorbeeld een dashboard die gekoppeld is aan de huidige klant, waarin de omzet informatie over de afgelopen jaren staat, vaak bestelde productgroepen & artikelen, maar ook de openstaande facturen etc.

Het dashboard kun u met één druk op de knop exporteren naar Excel of PDF of direct afdrukken.

Koppelen met Excel

Indien U uitgebreidere rapporten wilt maken waarbij informatie uit verschillende bronnen gekoppeld moeten worden, kunt u gebruik van het Microsoft Excel. Excel kan de door Liantech ERP gegenereerde Cubes gebruiken om draaitabellen te maken. Daarna kunt U alle functionalisten van Excel gebruiken om de door U benodigde rapporten te maken.

Liantech ERP wordt geleverd met een command-line programma die, via de Windows taakplanner, uw excel rapporten op vaste tijdstippen kan verversens.

BI_Excel.png

tabellen in excel