search icon

BEHEER AL UW PROCESSEN VANUIT ÉÉN SYSTEEM

Liantech ERP

Het Liantech ERP systeem maakt gebruik van flexibele en dynamische programma elementen, waardoor alle onderdelen van de software geheel aangepast en uitgebreid kunnen worden aan de eisen van uw organisatie.

Maatwerk voor de prijs van standaard.

Liantech ERP is een dynamisch in te richten en uit te breiden ERP systeem waarmee u alle facetten van uw bedrijf kunt administreren, plannen en besturen. Liantech ERP wordt door Liantech Solutions in-house ontwikkeld en kan dus geheel op maat afgeleverd worden.

Het Liantech ERP pakket bevat applicaties om gangbare bedrijfsactiviteiten uit te voeren en kan indien nodig worden uitgebreid met klant eigen applicaties.

Gebruiker afhankelijk startscherm

Het Liantech ERP Startscherm is het beginpunt voor de gebruiker. Hierin worden alle applicaties waar de gebruiker toegang tot heeft gegroepeerd in menu structuren getoond. Het startmenu kan door de gebruiker gepersonaliseerd worden met een eigen achtergrond.

Het startmenu bevat 4 kolommen met voor de gebruiker openstaande taken en zaken. Hiermee kan de gebruiker taakgericht met het systeem werken.

 

Systeem Taken

Systeem taken zijn door het systeem gegenereerde taken op basis van voor gedefinieerde regels. Zoals: nog niet bevestigde orders, en openstaande inkoop suggesties, verlopen facturen. Deze takenlijst is uit te breiden met bedrijfseigen taken. Door op de knop te drukken wordt automatisch de juiste applicatie getoond met een lijst van de openstaande items.

 

Persoonlijke Taken

Persoonlijke taken worden door de gebruikers onderling naar elkaar verstuurd via het taak menu dat in elke applicatie te vinden is. Door op de knop te drukken wordt automatisch het item geopend waarvoor de taak is aangemaakt.

MainMenu.png

Liantech ERP Startscherm

Workflow Taken

Liantech ERP kent een krachtige workflow module waarmee bepaalde processen gestructureerd afgehandeld kunnen worden. De kolom met workflow taken toont de workflows met actieve taken voor de gebruiker. Door op de knop te drukken wordt automatisch het item geopende waarvoor de workflow is aangemaakt samen met het workflow schema.

 

Bewaarde Items

Onder de kop Bewaarde Items kan de gebruiker veel gebruikte items bewaren, zodat deze later snel geopende kunnen worden. Dit kunnen artikelen zijn, maar ook inkoop en verkooporders, etc. Door op de knop te drukken wordt het bewaarde item direct geopend.

workflow.png

Liantech ERP Workflow

Eenduidige Programma Opmaak

Alle applicaties zijn gebouwd op basis van een door Liantech Solutions ontwikkeld applicatie framework, waardoor alle applicaties dezelfde look & feel hebben en op dezelfde manier functioneren, wat zorgt voor een eenduidige gebruikerservaring.

Liantech ERP bevat een moderne toolbar met grote buttons en duidelijke afbeeldingen en beschrijvingen, hierdoor is de interface snel vertrouwd en spreken veel handelingen voor zich. Dit alles zorgt voor een korte leercurve waardoor uw medewerkers er snel mee aan de slag kunnen.

Om veel gebruike applicaties snel te kunnen onderscheiden kan de gebruiker een eigen kleur aanwijzen voor de menubalk. Deze kleur wordt meegenomen voor eventuele taken in het hoofdmenu.

PartMaintenance.png

Liantech ERP Interface

Multi-Site

Liantech ERP is een Multi-Site omgeving waardoor meerdere bedrijven/locaties in één database kunnen werken. Hierbij wordt artikel, klant en leveranciers data gedeeld en zijn zaken als order en financiële data per site gescheiden. Per gebruiker is in te stellen tot welke bedrijf zij toegang hebben.

Binnen verkooporders is het per order regel mogelijk om automatisch inter-site inkoop en verkooporders te genereren. Dit vereenvoudig de informatie stroom tussen de verschillende bedrijven.

MultiSite.png

Multi Site Menu