search icon

VEREENVOUDIG UW PRODUCTIEBEHEER MET LIANTECH ERP

Productie

Liantech ERP heeft een eenvoudig te gebruiken order en sjabloon editor waarin alle bewerkingen, materialen en gereedschappen als een stroomschema worden gevisualiseerd.

Productieorders worden gemaakt op basis van artikel sjablonen en productgroep sjablonen. Een artikel sjabloon is de basis opmaak van een product met een standaard batch grote. Bij de aanmaak van een order wordt het sjabloon gekopieerd en de aantallen aangepast naar de gewenste hoeveelheden. Artikel sjablonen worden ook gebruikt om de standaard kostprijs te berekenen voor producten.

Een productgroep sjabloon is de basis opmaak van een productgroep welke gebruikt kunnen worden voor het aanmaken van artikel sjablonen en productieorders. Het is mogelijk om custom code toe te voegen aan het order/sjabloon generatie proces die op basis van product eigenschappen en variabelen de order/sjabloon aanpast. Afhankelijk van het proces kan op deze manier het aanmaken van orders grotendeels geautomatiseerd worden.

Order & Sjabloon Editor

Het productieorder beheer programma wordt gebruikt om productieorders en sjablonen aan te passen. Een order of sjabloon bestaat uit een reeks van bewerkingen en uitbestedingen met daaraan de benodigde materialen en gereedschappen toegevoegd. Elke item wordt als kaart weergegeven in het orderscherm met de bijbehorende eigenschappen. De artikelkaart geeft het aantal dat geproduceerd moet worden weer en biedt ook de mogelijkheid om een kosten sjabloon toe te voegen om toeslagen aan de order toe te voegen.

ManufacturingWindow.png

Order & Sjabloon Editor

Kostprijs Calculatie

De kostprijs calculatie geeft een duidelijk overzicht van alle kosten die van toepassing zijn op de order/sjabloon. In het geval dat de order gereed en afgesloten is zijn ook de werkelijke kosten en efficiencies zichtbaar.

ProductionCosts.png

Kostprijs Calculatie

Invoerautomatisering binnen de productie afdeling.

Indien U gebruik maakt van nacalculaties en een voorraadbeheer systeem is het noodzakelijk dat alle handelingen binnen uw productie afdeling correct geregistreerd worden. Traditioneel gezien gebeurd dit vaak met papieren werkbonnen waar alle uren en materialen op geregistreerd worden. Deze moeten vervolgens handmatig verwerkt worden in het systeem. Deze manier van werken kost veel tijd en dus geld, tevens is er een grote kans op het maken van fouten.

Om de registratie van uren en voorraden biedt Liantech Solutions software die direct aangesloten kan worden op het ERP systeem en via touchscreen terminals en barcodes uw transacties kunnen registreren.

Via de terminals kunt u uren registreren, materiaal afboeken, kwaliteits controles uitvoeren en gereed product ontvangen. Tevens kunnen functies toegevoegd worden om inkoop ontvangst controles uit te voeren.

Liantech Solutions kan tegen gunstige prijzen industriële touchscreen terminals leveren die afgestemd is om de terminal software te draaien, maar de software kan ook op standaard Windows werkstations geïnstalleerd worden.

ManufacturingTerminal.png

Liantech Productie Terminal